KATAPULT

Pamätáš ten pocit trápenia, kedy Ti neprichádzajú nové obchody?

Zákazníkov potrebuješ. Zákazník u Teba necháva peniaze a Ty mu za to odovzdávaš hodnotu. A ak si poctivý, tak na tej hodnote, ktorú predávaš pracuješ tak intenzívne, že ju poskytuješ aspoň v 99 % kvalite.

Ale máš ešte ďalšie povinnosti. Si výkonná funkcia vo firme. Okrem obchodu, ďalších 68 % času venuješ operatíve a podnetom, ktoré súvisia s Tvojím profesným postavením. Prirodzene tak strácaš koncentráciu sústrediť sa na zákazky, obchody a generovať firme nové zisky.

Čo sa stane, ak to nezmeníš?

Riadiš firmu, zamestnávaš ľudí, máš za sebou úspechy a prichádza stagnácia, zmenšuje sa finančný vankúš. Môže za to veľký zákazník, ktorý Ti vypovedal zmluvu. Alebo máš od odberateľov neuhradené faktúry, pretože COVID 19. Alebo…? Dôvodov môže byť veľa. Ale na tom až tak nezáleží. To, už vzniknutý problém nevyrieši.

Firme klesajú tržby, generuje nižšie obraty, nové obchody nechodia. Kolegovia, zamestnanci a celý tím pociťuje stratu istoty. Tí ľudia, pre ktorých si vodcom, začínajú pochybovať. Čo to pre Teba znamená? Ako sa cítiš v úlohe zodpovedného človeka, ktorý stráca pôdu pod nohami?

Štatisticky len 50 % firiem prežíva prvých 5 rokov. Na Slovensku v 9 ročnom priemerne zaniklo 6 640 firiem ročne. V roku 2019 to bolo 4 096 spoločností.

Najstabilnejším odvetvím podnikania je hazard. Ak si v tomto biznise, môžeš mať aj ďalej pokojný spánok a nemyslieť na pokles tržieb. Ale Ty pôsobíš v inom odvetví, inak by si nebol na tejto stránke. 

Riešenie? Zbystri myseľ a sústreď sa. Dokážem Ti získavať nové obchody, generovať platiacich zákazníkov.

Zaniknute firmy v rokoch

Akvizičný marketing KATAPULT prináša zisky

Čo na to povieš, ak Ti sľúbim nové objednávky? Čo na to povieš, ak Ti prinesiem nové obchody? Myslíš si, že tieto tvrdenia sú výmysel? GARANTUJEM Ti vlastným menom a vrátením peňazí, že výmysel to nie je. Zoznam sa s programom KATAPULT a posilní svoje obchodné aktivity.

Akvizičný marketing KATAPULT

Čo je akvizičný marketing KATAPULT? Predstav si nasledovnú situáciu.

 • Do mesta prichádza cirkus a Ty pripravíš oznam, že v sobotu sa koná vystúpenie. To je Reklama
 • Ak tento oznam umiestniš na slona a chodíš nim mestom, to je Propagácia.
 • Ak so slonom prejdeš mestom a vznikne o tom článok, to je Publicita.
 • Ak na to občania mesta reagujú, smejú sa, či kritizujú, to je Vzťah s verejnosťou.
 • Ak sa prídu na cirkus pozrieť, užijú si zábavu a nechajú u Teba peniaze, to je Predaj.
 • A pokiaľ tieto kroky systematicky plánuješ, je to Akvizičný Marketing KATAPULT.

KATAPULT je marketing zameraný na dosahovanie zisku. Nie marketing s akým sa bežne stretávaš. Je to priamy marketing koncipovaný pre malé a stredné firmy, ktorých mesačný rozpočet je viac ako 1 500 EUR.

KATAPULT je akvizičný marketing zostavený tak, že vyvoláva okamžitú odozvu u potenciálnych zákazníkov. Podnecuje ich ku konkrétnej výzve spôsobom, aby návštevník webu mal dôvod práve Tebe zanechať svoje údaje, vykonať konverziu. A Ty získavaš kontakt, ktorý systematicky meníme na platiaceho zákazníka.

KATAPULT je tvorba predajných kanálov, ktoré prinášajú zákazníkov pomocou digitálnych technológií. Generuje potenciálnych zákazníkov s ktorými aktívne pracuje v každom nákupnom cykle. Výsledkom práce sú noví zákazníci, ktorí nakupujú.

KATAPULT je aktívny predaj, elektronická, audio-vizuálna alebo telefonická komunikácia. Ak súčasťou Tvojho podnikania sú osobné stretnutia, Tvoj marketing obsahuje aj telefonické kontaktovanie zákazníkov. A tak Ti vytvára priestor pre priamy vstup do jeho dverí. Ty získavaš príležitosť osobne prezentovať vlastný biznis, robiť odbornú prácu, pretože jej sám najlepšie rozumieš.

KATAPULT je individuálna 6 mesačná spolupráca, ktorá prináša extrémnu hodnotu. Počas tohto času tvoríme analýzy, marketing, komunikáciu, predajné kanály, obchodné stratégie. Výsledkom práce sú noví zákazníci, ktorí u Teba nakupujú.

KATAPULT je unikátny obchodno-marketingový mix, ktorý prináša do Tvojho biznisu viac ako 15 rokov odžitých situácii v priamom obchode. Pracuje so stratégiami predaja, ktoré generujú zisky. Akvizičný marketing je vyskladaný z praktických skúseností, teoretických znalostí, poznatkoch o správaní sa zákazníkov v nákupných cykloch, procesoch rozhodovania a myšlienok mentorov, ktorými dodnes prechádzam.

Aké problémy rieši?

Pre aké firmy problémy rieši?

Pre aké firmy problémy nerieši?

4 kroky, akými tieto problémy vyrieši

Prvý krok: Analýza

Druhý krok: Akvizícia

Tretí krok: Farmárčenie

Štvrtý krok: Starostlivosť

Prvý krok: Analýza, dôležité dáta s ktorými začíname zveľaďovať biznis

Analýza obchodného portfólia

 • Monitoring aktivít s ktorými aktuálne pôsobíš na cieľovom trhu.
 • Prierez komunikácie silných a slabých stránok voči konkurencii u zákazníkoch.
 • Analýza rozvíjania a prispôsobovania sa obchodným aktivitám k príležitostiam na trhu.

Analýza marketingového portfólia

 • Monitorovanie súčasnej trhovej a konkurenčnej situácie.
 • Monitorovanie súčasnej marketingovej a produktovej situácie.
 • Nastavenie stratégie pre komunikáciu ceny smerom ku zákazníkovi.

Analýza produktového portfólia

 • Ktoré produkty a aké množstvo zisku prinášajú pre podnik.
 • Definovanie produktov "dojných kráv" na existujúcich trhoch.
 • Analýza súčasných cieľových trhov, trendov v správaní sa a požiadaviek zákazníkov.

56 % firiem nepozná svoje marže a 72 % firiem nedokáže zodpovedať kľúčové ukazovatele

Viac ako 56 % nedokáže definovať priemernú výšku marže a iba 28 % dokáže definovať, aká je ich rastovo-podielová kondícia produktov. Preto je analýza východiskom pre úspešné zveľadenie firmy. Je dôležité identifikovať kľúčové produkty a vedieť vyčísliť, aké množstvo peňazí tieto produkty pre firmu vytvárajú.

Druhý krok: Akvizícia, kľúčová trojka pre získavanie nových obchodov

Výber cieľových trhov

 • Budujeme pozíciu veľkej ryby na malom rybníku.
 • Vyberáme cieľové trhy tak, aby Tvoj produkt nebol pre každého.
 • Prenikáme do mysle potenciálnym zákazníkov a uchopujeme ich túžby.

Vytváranie ponúk pre cieľové trhy

 • Nastavujeme komunikáciu tak, aby sme nekonkurovali iba s cenou.
 • Pripravujeme pre zákazníka unikátnu ponuku a hľadáme jej pomenovanie.
 • Vytvárame východisko pre vyčnievanie z davu, ak predávame to, čo trh pozná.

Cielené oslovovanie zákazníkov pomocou reklamy

 • Zviditeľňujeme nie značku ani meno ale to, čo Ti prináša zisky.
 • Nastavujeme matematiku pre pozitívnu návratnosť peňazí zo zaplatenej reklamy.
 • Vyčísľujeme hodnotu Tvojho zákazníka a definujeme jeho pozíciu pre reklamu v sociálnych médiách.

Aký máš úspech so studenou akvizíciou?

50 % času investovaného do studenej akvizície je kvôli nesprávnemu cieleniu odsúdeného na neúspech. Riešenie? Uchopiť obchodno marketingové aktivity tak, aby cielili na také kontakty, ktoré sa podobajú na profily 5 najväčších zákazníkov, ktorých máme. Btw. poznáš profil svojho ideálneho zákazníka?

Tretí krok: Farmárčenie, zákazníci, ktorí sú pripravení nakupovať

Získavanie sľubných zákazníkov

 • Okamžite zvyšovanie účinnosti reklamy o 100-ky %.
 • Pracujeme s "etickým úplatkom" a odhaľujeme zákazníkov, ktorí to myslia vážne.
 • Rozdeľujeme prístup ku potenciálnym zákazníkom tak, aby sme nepristupovali ku každému rovnako.

Starostlivosť o sľubných zákazníkov

 • Tvoríme marketingovú infraštruktúra pre úspešné podnikanie.
 • Posúvame zákazníkov v nákupnom cykle, aby si bol rýchlejší ako konkurencia.
 • Využívame opakované pripomínanie sa sľubným zákazníkom, ktorí chcú nakupovať.

Premena sľubných zákazníkov na platiacich

 • Definujeme a odstraňujeme prekážky, ktoré bránia zákazníkom v nákupe.
 • Výrazne znižujeme riziko, ktorého sa zákazníci v súvislosti s nákupom obávajú.
 • Meníme vnímanie zákazníka tak, aby si bol vítaným hosťom a nie dotieravou otravou.

Ako často sa pripomínaš sľubným zákazníkom?

Poznáš svoje štatistiky, koľkokrát sa pripomínaš sľubným zákazníkom? 65 % predajcov to vzdáva po dvoch kontaktoch a 79,8 % to ukončí tretím kontaktom. Predstav si, že si farmár a po viac ako treťom raze odmietaš zalievanie. Budeš očakávať úrodu? Sotva. Digitálny marketing dáva úžasný priestor opakovaného kontaktu sľubných zákazníkov a pretaviť ich na nástroj generujúci peniaze.

Štvrtý krok: Starostlivosť, ktorá vytvára z nakupovania zážitok

Vytvárame prvotriedny zážitok

 • Využívame technológie tak, aby obmedzili trecie plochy medzi nami a zákazníkmi.
 • Informujeme zákazníkov o všetkých možných problémoch spojených s nákupom u nás.
 • Uplatňujeme pravidlá pre uspokojenie zákazníkov tak, aby sa stali našimi nadšenými fanúšikmi.

Zvyšujeme hodnotu vzťahu so zákazníkom

 • Sledujeme kľúčové číselné ukazovatele s ktorými budeme doživotne pracovať.
 • Aplikujeme funkčné spôsoby, ako od existujúcich zákazníkov získavať viac peňazí.
 • Rozdeľujeme zákazníkov do 4 kategórii a nastavujeme komunikáciu a starostlivosť.

Otvorene komunikujeme, pýtame sa a informujeme

 • Podnecujeme zákazníkov, aby nám dávali doporučenia.
 • Hľadáme výhodu v tom, že doporučujeme našich zákazníkov ostatným.
 • Tvoríme metódy, ako žiadať o doporučenia bez toho, aby sme vypadali zúfalo.

Aké zážitky vytváraš pre zákazníka z nakupovania?

V súčasnosti pripadá na každých 1 000 Slovákov priemerne 53 firiem. Predajný proces trvá o 22 % dlhšie ako pred piatimi rokmi. Zákazníci sú častokrát unavení. Odovzdajme im zážitok a zmeníme zákazníka na nadšeného fanúšika. U fanúšika je lojalita k firme vyššia o 37 %. Pre vytváranie zážitkov využívajme nové systémy a dostupné moderné technológie.

On-line aktivity, ktorými Ti KATAPULT získava zákazníkov

Predajný kanál Facebook reklamy

 • Vstupujeme do publika, ktoré nakupuje u Tvojej konkurencii.
 • Prezentujeme riešenia takou formou, že sa do nich zákazník zamiluje.
 • Využívame remarketing a zohrievame studené kontakty tak, aby sme ich pretavili na kupujúcich.

Predajný kanál Google & Youtube reklamy

 • Odpovedáme na vyhľadávacie dopyty s riešením, ktoré potrebuje zákazník poznať v danej chvíli.
 • Vizualizujeme potreby zákazníka, ktorý sa aspoň z časti stotožnil s hodnotami, ktoré prezentuješ.
 • A remarketingujeme. Postupne a trpezlivo zohrievame studené kontakty a meníme ich na zákazníkov, ktorí platia.

Automatizovaný e-mailing, výkonný nástroj na ohrievanie kontaktov

 • E-mailing je nástroj, ktorý zákazníkovi pripomína riešenie v každom nákupnom cykle a buduje dôveru.
 • Poctivá práca s e-mailovou adresou vytvára mocný komunikačný kanál pre budovanie vzťahu so zákazníkom.
 • E-mailing je personalizovaná databáza, ktorej zmyslom je poskytovať presné cielenie na individuálne potreby každého zákazníka. E-mailing nie je reklama. Je to buď hodnota alebo spam. A spam nepredáva. Preto budujeme hodnotu.

Z webu predajná stránka, ktorá zarába

 • Meníme web na predajnú stránku, pretože každý návštevník stojí peniaze.
 • Koncipujeme pristávaciu stránku tak, aby odpovedala na konkrétny zákazníkov problém.
 • Držíme koncentráciu návštevníka na daný obsah a podrobne informujeme ako mu vieme pomáhať.

Poznáš svoj reakčný čas na odpovede?

45 % obchodov vyhráva ten, kto prvý reaguje.
Priemerný čas na e-mailové odpovede je viac ako 24 hodín. Prieskum ukazuje, že zákazníci očakávajú v skutočnosti reakciu do 10 minút. Ak rýchlosť odozvy nie je našou prioritou, malo by sa tak stať a získame kľúčovú výhodu. Používaš pre svoj biznis napríklad chatovacieho robota?

Môžeš tomu veriť, čo sľubujem? Áno môžeš. A prečo?

Nie som marketingová agentúra. Nie som ani marketingový guru, ktorý tvorí kampane pre veľké spoločnosti s neobmedzeným rozpočtom. Nie som ani génius. Ale neznášam neúspech. Inšpirujem sa vecami, ktoré fungujú.

Som človek, ktorý Ti ponúka riešenia. Obchodník, ktorý predáva v digitále a pomáham firmám využívať inovatívne spôsoby akvizičného marketingu pre dosahovanie ich rastu.

Rozumiem princípom tvorby zisku, rozdielu medzi nákladmi a výnosmi. Tento kľúčový princíp uplatňujem v akvizičnom marketingu. Čo som sa sám v živote naučil je, že nič nezabije firmu rýchlejšie ako nedostatok peňazí.

Skúsenosti, ktoré Ti odovzdávam
 • 15 rokov práce v B2B a B2C obchode.
 • Vedenie priamej akvizície aj online sales.
 • Vedenie obchodnej zložky v investičnej skupine.
Formálnosti, ktorými disponujem
 • Certifikácie pre on-line marketing a tvorbu reklám.
 • Individuálne mentoringy zamerané na priamy predaj.
 • Štúdium masmediálnej komunikácie, marketing FMK.

Pár dôkazov miesto sľubov

Tak čo, ideš do toho s programom KATAPULT?

5 dôležitých informácií ešte skôr, ako zrealizuješ objednávku

 • 1. Objednávka
 • 2. Konzultácia
 • 3. Prezentácia
 • 4. Konzultácia
 • 5. Štartujeme

Krok č. 1 - Začíname objednávkou

Zrealizuj ju teraz a do 24 hodín dostaneš e-mailom link na formulár s otázkami, ktorými v úvodnej časti spolupráce predstavíš svoju firmu. Pomôžeš mi tak vytvoriť obraz o súčasných obchodných aktivitách, ich výkone a celkových ambíciách podniku.

Objektívne zodpovedanie otázok je kľúčové. Otázky sú postavené tak, aby mi čo najlepšie pomohli uchopiť situáciu, od ktorej sa budeme ďalej odvíjať.

Na základe ich odpovedí som schopný hľadať priestor na zvýšenie predajných aktivít a vytvárať konkrétny obraz toho, akým smerom sa pohneme a akú hodnotu vybudujeme. Pomenujeme možnosti a nastavíme akvizičné stratégie tak, aby si získal zvýšenie obratov už od druhého mesiaca.

Vyplnenie formulára trvá približne 45 minút. Po jeho odoslaní nasleduje druhý krok a tým je osobná konzultácia.

Krok č. 2 - Osobná konzultácia

Každá firma na trhu má svoje špecifiká, odlišné prístupy ku kultúre, prezentácii hodnôt, cenotvorbe, predajných kanálov a akvizičných praktik. Sú to zložky, ktoré tvoria celkový vonkajší obraz, ako zákazník vníma firemnú identitu, jej silné a slabé stránky, ktoré u zákazníka vedome alebo podvedome ovplyvňujú nákupné rozhodovanie a správanie.

Aby som čo najpresnejšie spracoval zmysluplnú stratégiu pre rozvoj akvizičných nástrojov a Tebe tak odovzdal kvalitný materiál, pomôžeme si k tomu ešte osobným stretnutím.

Cieľom stretnutia je zodpovedať podotázky, ktoré vznikli z analýzy odpovedí odoslaného formulára v predchádzajúcom kroku č.1.

Stretnutie zvyčajne nezaberie viac ako 90 minút. Toľko času postačuje k tomu, aby sme dôkladne zvládli prechádzať body, ktoré sú dôležite pre novú a úspešnú tvorbou obchodno-marketingovej stratégie.

A až od tohto okamihu začínam samostatne pracovať na tvorbe nového plánu s definovaním prvkov a krokov, ktoré budú zmysluplné pre Tvoj biznis.

Časová náročnosť tvorby obchodno-marketingového plánu je 21 dní. Po jeho vytvorení nasleduje krok č. 3 Elektronická prezentácia.

Krok č. 3 – Elektronická prezentácia plánu

Prvotná prezentácia plánu prebieha elektronicky. E-mailom obdržíš link, kde bude zverejnený spolu s video komentárom na mieru spracovaný materiál, ktorý obsahuje konkrétne body a postupy, ako to celé uchopíme a budeme realizovať.

Získaš detailný prehľad aktivít, časový rozsah a odhad, aké výsledky možno očakávať.

Súčasťou plánovania sú aj informácie obsahujúce kalkulácie nákladov pre nastavenie mesačných limitov na platené kampane vo vyhľadávačoch a sociálnych médiách.

Po elektronickom oboznámení sa s plánom prichádza na "ťah" Tvoj priestor, aby si si pripravil prípadné otázky vychádzajúce z podkladov, ktoré si obdržal.

Ak budeš pripravený, realizujeme krok č. 4 - druhé kolo osobnej konzultácie. 

Krok č. 4 – Druhé kolo osobnej konzultácie

Druhé kolo osobnej konzultácie je záverečnou etapou prípravnej fázy. Je to krok, kedy máme priestor si prejsť akékoľvek nejasností a upraviť prípadne detaily nového obchodno-marketingového plánu.

V tomto kroku už máš dostatočný prehľad z odovzdanej práce a si schopný objektívneho rozhodnutia, či program KATAPULT je pre Teba prínosom.

Ak Ťa presvedčili informácie, ktoré si získal a považuješ spoluprácu za prínosnú, Štartujeme s krokom č. 5.

Ak som Ťa nepresvedčil a nie si s mojou prácou spokojný, využi GARANCIU, ktorú ponúkam a vrátim Ti peniaze za Tvorbu plánu.

Napíš mi, že nemáš záujem a bez akýchkoľvek ďalších otázok ich máš naspäť. A to okamžite, sľubujem.

Krok č. 5 – KATAPULT štartuje nové zmeny

Mojím cieľom je vytvoriť takú spoluprácu, aby všetky vynaložené finančné náklady sa Ti vrátili aj so ziskom.

Program KATAPULT je pre Teba len vtedy prínosom, ak docielim nárast nových zákazníkov, zvýšim objemy predaja, tržby a vygenerujem nový zisk. Takáto zmeny si vyžadujú čas.

Preto pre firmu, ktorú nepoznám nedokážem ponúknuť spoluprácu na kratšie obdobie ako 6 mesiacov. Toto je minimálny časový úsek, ktorý potrebujem, aby som bol schopný hodnotiť a aplikovať zmeny a priniesť tak systém, ktorý Ti dlhodobo prináša nových platiacich zákazníkov.

Elektronická objednávka

Pre rok 2021 program KATAPULT poskytujem s -50 % zľavou. Je to z dôvodu, že ceny služby sú uvádzacie kvôli vybudovaniu referenčných podkladov. 

GARANCIA vrátenia peňazí

A pamätaj, ak nebudeš so spracovaním Obchodno-marketingového plánu spokojný, vrátim Ti peniaze bez akýchkoľvek ďalších otázok. A to okamžite, sľubujem.

Program KATAPULT ma zaujal, ale mám ešte otázku

Zvyčajne odpovedám do 10 minút

Aby som Ti poskytol dôkladnú odpoveď, prvotný kontakt uprednostňujem elektronicky. Preto na stránke neuvádzam telefónny kontakt. V pracovnom čase zvyčajne reagujem do 10 minút, mimo pracovného času do 24 hodín.

PS: Aké hodnoty Ti prinesiem
 • Tu najvýznamnejšiu hodnotu, ktorú Ti odovzdám je, že vytvorím pre Tvoju firmu akvizičný marketing zameraný na návratnosť investície a tvorbu zisku.
 • Dostávaš aj moju GARANCIU. Ako som spomenul vyššie, začína to všetko krokom Tvorba plánu. Ak po obdržaní tohto materiálu budeš pochybovať o mojej odbornosti, bez akýchkoľvek otázok Ti vrátim peniaze.
 • Ak s navrhovanými postupmi súhlasíš, začíname 6 mesačnú etapa rastu obchodných aktivít.
PS2: KATAPULT NIE JE pre každého
 • Je len pre firmy, ktoré to s podnikaním myslia vážne a majú záujem o dlhodobý úspech a sú ochotné investovať do rozvoja svojho podnikania.
 • Hlavnú prácu urobím za Teba, ale aby sme skutočne dosiahli predajné čísla, potrebujem aj Tvoje odhodlanie. Ak nie si na to pripravený, nestrácajme čas.
PS3: Poďme do toho teraz

Na 99 % som si istý, že Ti dokážem naštartovať obchody a priniesť zisky. Možno zmením aj celý Tvoj zaužívaný koncept, ale budeš vedieť, čo znamená „byť úspešný v online akvizícii“. Vždy si stojím za tým, čo robím. A robím len to, čo viem robiť. Vkladám do každej spolupráce vlastné meno, vlastnú tvár a vlastnú identitu.

Prejsť na začiatok